0919 357 194 Z Chat zalo Chat facebook

Share code chat facbook đơn giản gọn nhẹ cho website

Demo: 

Các bạn chèn code sau vào file : Footer.php nhé

Sau đó thay đường link facebook trong code nhé

Code:

<style>
      .call-mobile {background: #ED1C24;position: fixed;bottom: 10px;height: 40px;line-height: 40px;
        padding: 0 0px 0 0px;border-radius: 40px;color: #fff;left: 20px;z-index: 99999;
        }
      .call-mobile1 {position: fixed;bottom: 52px;height: 40px;line-height: 40px;
        padding: 0 0px 0 0px;border-radius: 40px;color: #fff;left: 20px;z-index: 99999;
        }
.call-mobile i {font-size: 20px;line-height: 40px;background: #B52026;
        border-radius: 100%;width: 40px;height: 40px;
        text-align: center; float: right;
      }
      .call-mobile a {color: #fff;font-size: 18px;font-weight: bold; text-decoration: none;
          margin-right: 10px; padding-left: 10px;}

.ctrlq.fb-button {
  z-index: 999;
  background: url(https://namdinhweb.net/wp-content/uploads/2018/07/54.jpg) center no-repeat #0084ff;
  width: 60px;
  height: 60px;
  text-align: center;
  bottom: 10px;
  border: 0;
  outline: 0;
  border-radius: 60px;
  -webkit-border-radius: 60px;
  -moz-border-radius: 60px;
  -ms-border-radius: 60px;
  -o-border-radius: 60px;
  box-shadow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, .06), 0 2px 32px rgba(0, 0, 0, .16);
  -webkit-transition: box-shadow .2s ease;
  background-size: 80%;
  transition: all .2s ease-in-out;
}
.bubble {
  width: 20px;
  height: 20px;
  background: #c00;
  color: #fff;
  position: absolute;
  z-index: 999999999;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  top: -2px;
  left: -5px;
  border-radius: 50%;
}
.ctrlq.fb-overlay {
  z-index: 0;
  position: fixed;
  height: 100vh;
  width: 100vw;
  -webkit-transition: opacity .4s, visibility .4s;
  transition: opacity .4s, visibility .4s;
  top: 0;
  left: 0;
  background: rgba(0, 0, 0, .05);
  display: none;
}
.fb-widget {
  background: #fff;
  z-index: 1000;
  position: fixed;
  width: 360px;
  height: 435px;
  overflow: hidden;
  opacity: 0;
  bottom: 0;
  right: 24px;
  border-radius: 6px;
  -o-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 5px 40px rgba(0, 0, 0, .16);
  -webkit-box-shadow: 0 5px 40px rgba(0, 0, 0, .16);
  -moz-box-shadow: 0 5px 40px rgba(0, 0, 0, .16);
  -o-box-shadow: 0 5px 40px rgba(0, 0, 0, .16);
}
.bubble-msg {
  width: 120px;
  left: -140px;
  top: 5px;
  position: relative;
  background: rgba(59, 89, 152, .8);
  color: #fff;
  padding: 5px 8px;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  font-size: 13px;
}
.ctrlq.fb-button, .ctrlq.fb-close {
  position: fixed;
  right: 24px;
  cursor: pointer;
}
.ctrlq.fb-button:focus, .ctrlq.fb-button:hover {
  transform: scale(1.1);
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, .09), 0 4px 40px rgba(0, 0, 0, .24);
}
</style>
<a href="http://fb.com/chupy91" title="Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook" class="ctrlq fb-button"> <div class="bubble">1</div><div class="bubble-msg">Bạn cần hỗ trợ?</div></a>  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 • Địa chỉ: Nguyễn Huy Tự, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa
 • Email: ntpa625@gmail.com
 • Website: www.webthanhhoa.net
 • Hotline: 0919 357 194 - 0978 621 625 - 035 390 6220 - 078 993 6632
 • Cảm ơn quý khách đã lựa chọn công ty chúng tôi.

Trả lời